БИОСЕЛ ПЛЮС

Стволови клетки от КРЪВ от пъпна връв + стволови клетки от ТЪКАН от пъпна връв

Стволови клетки от кръв от пъпна връв (хемопоетични стволови клетки) + стволови клетки от тъкан от пъпна връв (мезенхимни стволови клетки)

Цената включва административно обслужване, болнични такси за достъп, вземане на кръв и тъкан от пъпна връв за отделяне и получаване на хемопоетични и мезенхимни стволови клетки, транспортиране, изследване, обработване, съхранение за 20-годишен период, както и разходи по предоставяне на пробата за лечение в рамките на ЕС. Всички цени са с вкл. 20 % ДДС.

Специални условия:
  • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
  • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Без авансови вноски!

ФИНАНСОВИ СХЕМИ

М1: 5200 лв. | до 2 месеца след раждането

2600 лв. до 10 раб. дни след раждането + 2600 лв. до 2 мес. след раждането

М2: 5310 лв. | разсрочване за 1 година

2100 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 1070 лв. (до 6, 9 и 12 м.) 

М3: 5425 лв. | разсрочване за 2 години

2100 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 475 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.) 

Цена за 20 години: 5200.00 лв.

Спешна линия

0887 706 852

За справки и информация:
От понеделник до петък 09:00 – 17:00
Телефони: 02 44 10 290 | 0882 373 318
Имейл: office @ bioregeneration.bg

Адрес: 1330 София | район Красна поляна, ул. "Блага вест" № 3 | МБАЛ "Надежда"

Представител за гр. Варна:
Юлиян Симеонов
на телефон: 0885 012 415
Имейл: u.simeonov @ bioregeneration.bg

 

facebook-icon.jpg

Top