БИОКОРД

Стволови клетки от ТЪКАН пъпна връв

Стволови клетки от тъкан пъпна връв (мезенхимни стволови клетки)
Цената включва административно обслужване, болнични такси за достъп, вземане на тъкан от пъпна връв за отделяне и получаване на мезенхимни стволови клетки, транспортиране, изследване, обработване, съхранение за 20-годишен период, както и разходи по предоставяне на пробата за лечение в рамките на ЕС. Всички цени са с вкл. 20 % ДДС.

Специални условия:
  • многоплодна бременност (-50% за втория близнак)
  • втори или следващ договор с Биорегенерация (-10%)
  • раждане в МБАЛ "Надежда" (-500 лв.)

Без авансови вноски!

ФИНАНСОВИ СХЕМИ

T1: 3000 лв. | до 2 месеца след раждането

1500 лв. до 10 раб. дни след раждането + 1500 лв. до 2 мес. след раждането

T2: 3100 лв. | разсрочване за 1 година

1300 лв. до 10 раб. дни след раждането + 3 равни вноски х 600 лв. (до 6, 9 и 12 м.)

T3: 3197 лв. | разсрочване за 2 години

1300 лв. до 10 раб. дни след раждането + 7 равни вноски х 271 лв. (до 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м.)

Цена за 20 години: 3000.00 лв.
Top